2020

Chris Warrington

fashion magazine

Chris Warrington

tower lights

Chris Warrington

snow globe

Chris Warrington

bonwit teller

Chris Warrington

flat file

Chris Warrington

disturbance

Chris Warrington

studio

Chris Warrington

flower (sending love)

Chris Warrington

books

Chris Warrington

castle

Chris Warrington

reading

Chris Warrington

blue robe

Chris Warrington

swan lake

Chris Warrington

wing

Chris Warrington

smoke and flowers (artist’s book)

Chris Warrington

garden

Chris Warrington

quarantine flowers (album of 16)

Chris Warrington

homage

Chris Warrington

forest in the throat

Chris Warrington

treehouse

Chris Warrington

music pier

Chris Warrington

outside

Chris Warrington

midnight flower

Chris Warrington

leaves and weeds

Chris Warrington

night of forever

Chris Warrington

summer weeds

Chris Warrington

the street

Chris Warrington

empty subway

Chris Warrington

august night

Chris Warrington

magic mountain

Chris Warrington

poetry

Chris Warrington

evening lace

Chris Warrington

last exit

Chris Warrington

taxi garage

Chris Warrington

old studio

Chris Warrington

good morning, midnight

Chris Warrington

hollyhocks

Chris Warrington

still life with antique sewing machine

Chris Warrington

tapestry fragment

Chris Warrington

silk shade with fringe

Chris Warrington

party dress

Chris Warrington

vacation news